இயேசு போதுமே | Yesu Pothumae | Tamil Christian Songs | Rev. PJM. Stephen Raj

இயேசு போதுமே இயேசு போதுமே எனக்கு இயேசு போதுமே- 2 என்னதான் கஷ்டங்கள் எனக்கு வந்தாலும் என்னோடு இருந்திடுவார் தொல்லைகள் துன்பங்கள் என்னை சூழ்ந்த போதும் துணையாய் வந்திடுவார், 1. அனாதையாய் அலைந்தேன் அந்நாளில் ஆதரித்தவர் அவரே இயேசுவே அன்று செய்த நன்மைகளை எப்படி நான் மறப்பேன் 2. உதவிடும் நேசர் என்றும் உண்டு உண்மையாய் […]

பர்த்த லோமேயு சீகன்பால்க் (Bartholomlaus Ziegenbalg) – 9

தமிழ் வேதாகம மொழிபெயர்ப்பு புதிய கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் பின்னோக்கிப் போகாமல் கிறிஸ்துவில் எப்போதும் நிலைத்திருக்க போதனைகள் மட்டும் போதாது வேதாகமமும் அவர்கள் கைகளில் அவர்களின் மொழியிலே கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சீகன்பால்க் எண்ணினார். எனவே, சீகன், 1708ஆம் ஆண்டு, அக்டோபர் 17ஆம் நாள் புதிய ஏற்பாட்டைத் தமிழில் மொழிபெயர்க்கத் தொடங்கினார். மொழி அவருக்குப் புதிது, அதோடு […]