பர்த்த லோமேயு சீகன்பால்க் (Bartholomlaus Ziegenbalg) – 7 (அருட்பணி தொடக்கம்)

சீகன்பால்க், ஐரோப்பியர்களின் வீடுகளிலும், தோட்டங்களிலும் எடுபிடி வேலை செய்த இந்தியர்களுக்காக, முதல் மிஷன் பாடசாலையையும், குழந்தைகள் இல்லத்தையும் நிறுவினார். டேனிஷ் கிழக்கிந்திய கம்பெனியில் பணியாற்றிய ஜெர்மன் வீரர்களுக்காக வேதாகமம், பாடல் புத்தகம், தியானப் புத்தகம் கொண்ட ஒரு ஐரோப்பிய நூலகம் ஒன்றையும் ஏற்படுத்தினார். ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, போர்ச்சுகீஸ், மற்றும் ஸ்பானிய வேதாகமங்கள், தியானப் புத்தகங்கள் இங்கிருந்து […]

இயேசுவின் இரத்தம் | Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே இம்மாத இதழின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்கமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கும் தியானிக்கப்போகின்ற வேதப்பகுதி. கொலோசெயர் 1:20 இப்போழுதும் சொல்லப்படுகிற இந்த வேதப்பகுதியில்; இயேசுவின் இரத்தத்தைப்பற்றி நாம் தியானிக்கபோகிறோம்.                 அவர் சிலுவையில் சிந்தின இரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி, பூலோகத்திலுள்ளவைகள் பரலோகத்திலுள்ளவைகள் யாவையும் அவர் மூலமாய் […]

பைபிள் எழுத்தாளர்கள்

01.     ஆதியாகமம்: மோசே 02.     யாத்திராகமம்: மோசே 03.     லேவியராகமம்: மோசே 04.     எண்னாகமம்: மோசே 05.     உபாகமம்: மோசே 06.     யோசுவா: யோசுவா 07.     நீதிபதிகள்: சாமுவேல் 08.     ரூத்: சாமுவேல் 09.  1 சாமுவேல்: சாமுவேல்; காத்; நாதன் 10.  2 சாமுவேல்: காத்; நாதன் 11.  1 இராஜாக்கள்: எரேமியா 12.  […]

அப்பா பிதாவே | Appa Pithave | Tamil Christian Songs | Rev. G. Thomas Devanandham

அப்பா பிதாவே நல் இயேசுவே ஆவியே உம்மை துதிக்கிறோம் – 2 துதிக்கிறோம் உம்மை துதிக்கிறோம் தூயவரே உம்மை துதிக்கிறோம் – 2 1. வாழ்த்துகிறோம் உம்மை வாழ்த்துகிறோம் வாழ்வின் வழியே வாழ்த்துகிறோம் – 2 2. போற்றுகிறோம் உம்மை போற்றுகிறோம் பொற்பரனே உம்மை போற்றுகிறோம் – 2 3. தொழுகிறோம் உம்மைத் தொழுகிறோம் தொழுது […]

சாது சுந்தர் சிங் (Sadhu Sundar Singh) – 5 (நேபாளத்தில் சுந்தர்)

இந்தியாவின் வடபாகத்தில் அமைந்திருக்கும் இன்னொரு நாடு நேபாளம். சாது சுந்தர் சிங் காலத்தில் இங்கு நற்செய்தி பிரசங்கிக்கப்படுவதற்குத் தடைவிதிக்கப்பட்டிருந்தது. சுந்தர் நேபாளத்திற்குச் சென்று அங்கு கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கித்தார். இதனால் அவர் கைதுசெய்யப்பட்டு சிறைச்சாலையில் அடைக்கப்பட்டார். சிறைச்சாலையில் இருந்த மற்ற கைதிகளுக்கு அவர் கிறிஸ்துவைப் பற்றிக் கூறினார். கிறிஸ்துவைப் பற்றிக் கூறுவதிலேயே தம் நேரத்தைப் போக்கினார். எனவே […]

அகிமாஸ் (Ahimaaz)

அகிமாஸ் (Ahimaaz) (கோபத்தின் சகோதரன்) 1. சாதேக்கின் குமாரன். வேகமாய் ஓடுகிறவனென்று பேர் பெற்றவன். அப்சலோம் கலகம் செய்த நாட்களில் இவனும் அபியத்தார் மகன் யோனத்தானும், தாவீதுக்கு உதவி செய்தார்கள் (2.சாமு.15:27,36). அப்சலோம் தோல்வியடைந்த செய்தியை இவன் தாவீதுக்கு முதன்முதல் கொண்டுவந்தான் (2.சாமு.18:19-32). 2. நப்தலியிலிருந்த சாலோமோனின் விசாரிப்புக்காரன். சாலோமோனின் குமாரத்தியாகிய பஸ்மாத் என்பவளை விவாகம்பண்ணினான் […]

சங்கீதம் – 6 (Psalms 6)

(நெகினோத் என்னும் வாத்தியத்தில் செமினீத் என்னும் இராகத்தில் வாசிக்க இராகத்தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட தாவீதின் சங்கீதம்.) 1. கர்த்தாவே, உம்முடைய கோபத்திலே என்னைக் கடிந்துகொள்ளாதேயும், உம்முடைய உக்கிரத்திலே என்னைத் தண்டியாதேயும். 2. என்மேல் இரக்கமாயிரும் கர்த்தாவே, நான் பெலனற்றுப்போனேன்; என்னைக் குணமாக்கும் கர்த்தாவே, என் எலும்புகள் நடுங்குகின்றன. 3. என் ஆத்துமா மிகவும் வியாகுலப்படுகிறது; எதுவரைக்கும் கர்த்தாவே? […]

அப்பா இயேசப்பா | Appa Yesappa | Tamil Christian Songs | Rev. PJM. Stephen Raj

அப்பா இயேசப்பா உம்மைத்தான் நேசிக்கிறேன் இயேசப்பா – நான் உம்மைத்தான் நேசிக்கிறேன் இயேசப்பா கல்வாரி மேட்டினிலே எனக்காக கதறினிரே எனக்காக கதறினிரே ஐயா -2 பலியாகி என்னை மீட்டீரே மறப்பேனோ உம்மை என் வாழ்விலே மறப்பேனோ உம்மை என் வாழ்விலே ஐயா -2 வாரும் ஐயா சீக்கிரமாக காத்திருக்கிறேன் நான் உமக்காகத்தான் காத்திருக்கிறேன் நான் உமக்காகத்தான் […]

பர்த்த லோமேயு சீகன்பால்க் (Bartholomlaus Ziegenbalg) – 6 (கடற்பயணம்)

கடற்பயணம் : கம்பெனிக்கு மிஷினெரிகளை டென்மார்க் அரசன் அனுப்பும் விஷயத்தில் இந்த டென்மார்க்கில் இருந்த கிழக்கிந்திய கம்பனி எதிர்ப்புத் தெரிவித்தது. அந்த மிஷனெரிகளை எப்படியாவது இந்தியாவில் இறங்கவிடாமல் இடையூறு செய்ய கங்கணம் கட்டியது. எனவே இந்தக் கம்பெனி தரங்கம்பாடியில் வேலைசெய்யும் தன்னுடைய தொழிற்சாலை அதிகாரிகளுக்கு, அந்த இந்திய மிஷனெரிகளின் வேலையை எப்படியாவது தடுக்க வேண்டும் என்று […]

இருதயம் | Rev. B.E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்தநாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே இம்மாதஇதழின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கும் தியானிக்க போகிற வேதப்பகுதி ரோமர் 10:10 ‘நீதியுண்டாக இருதயத்திலே விசுவாசிக்கப்படும், இரட்சிப்புண்டாக வாயினாலே அறிக்கைபண்ணப்படும்.’ நாம் இன்று  பார்க்கப் போகிற முக்கியமான ஒரு பகுதி இருதயம். இருதயத்தை குறித்து தான் மேற்கண்ட பத்து வசனங்களில் […]