சங்கீதம் – 16 (Psalms 16)

1.தேவனே, என்னைக் காப்பாற்றும், உம்மை நம்பியிருக்கிறேன்.2.என் நெஞ்சமே, நீ கர்த்தரை நோக்கி: தேவரீர், என் ஆண்டவராயிருக்கிறீர், என் செல்வம் உமக்கு வேண்டியதாயிராமல்;3.பூமியிலுள்ள பரிசுத்தவான்களுக்கும், நான் என் முழுப் பிரியத்தையும் வைத்திருக்கிற மகாத்துமாக்களுக்கும், அது வேண்டியதாயிருக்கிறது என்று சொன்னாய்.4.அந்நியதேவனை நாடிப் பின்பற்றுகிறவர்களுக்கு வேதனைகள் பெருகும்; அவர்கள் செலுத்துகிற இரத்த பானபலிகளை நான் செலுத்தமாட்டேன், அவர்கள் நாமங்களை என் […]

பெஞ்சமின் சூல்ச் ஐயர் ( Rev . Benjamin Schultze ) – 1

சீகன்பால்க் இறந்த ஒருசில மாதங்களில் சென்னையில் மிஷனெரியாகப் பணிபுரிந்த ஜெர்மானியர் பெஞ்சமின் சூல்ச் ஐயர் என்னும் செருமானிய லூத்தரன் மறைபரப்பாளர், சிகன் பால்க் வேதாகமத்தில் முடிக்காமல் விட்டுச் சென்ற பழைய ஏற்பாட்டுப் பகுதிகளையும், தள்ளுபடியாகமத்தையும் மொழி பெயர்த்து முடித்து அச்சேற்றினார். இவருக்கு உதவியாக ஒரு பிராமனர் இருந்தார். சீகன்பால்க் தமிழில் பெயர்த்திருந்த பழைய ஏற்பாட்டுப் பகுதியை […]

உன்னை மேன்மையாக வைப்பார்

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த சாரோனின் ரோஜா இதழ் மூலம் உங்களை சந்திப்பதிலும் தேவனுடைய வார்த்தையை உங்களோடு பகிர்ந்துகொள்வதிலும் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு அநேகர் அநேக விதமான ஆசீர்வாதங்களை கூறினார்கள் எல்லாவற்றுக்கும் எதிராக இருபதாவது ஆண்டு அமைந்துவிட்டது. மார்ச் இருபத்திரண்டாம் தேதி ஆரம்பித்த கொரோன என்கிற கொடிய தொற்று […]

பெத்லகேம் ஊரோரம் | Bethlehem Oororam | Tamil Christmas Songs | Evg. Vyasar S. Lawrence

பெத்தலகேம் ஊரோரம் சத்திரத்தை நாடிக் கர்த்தன் ஏசு பாலனுக்குத் துத்தியங்கள் பாடி பக்தியுடன் இத்தினம் வா ஓடி எல்லையில்லா ஞானபரன் -வெல்ல மலையோரம் புல்லணையிலே பிறந்தார் இல்லமெங்கும் ஈரம் -தொல்லை மிகும் அவ்விருட்டு நேரம் வான் புவி வாழ் ராஜனுக்கு -மாட்டகந்தான் வீடோ வானவர்க்கு வாய்த்த மெத்தை வாடின புல் பூடோ -ஆன பழங் கந்தை […]

கேள்விக்கு என்ன பதில்?

பாகம் – 1 பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் எப்பொழுது உண்டானது? 1000 மனைவியருக்கு புருஷனாயிருந்த இராஜாவின் பெயர் என்ன? அகாஸ்வேரு அரசன் எத்தனை நாடுகளை ஆண்டு வந்தான்? இயேசு முதலாவது எதைத் தேடவேண்டும் என்று சொன்னார்? உன்னதத்திலிருந்து வருகிறவர் எல்லாரிலும் மேலானவர்: பூமியிலிருந்துண்டானவன் பூமியின் தன்மையுள்ளவனாயிருந்து, பூமிக்கடுத்தவைகளைப் பேசுகிறான்: பரலோகத்திலிருந்து வருகிறவர் எல்லாரிலும் மேலானவர். […]

சங்கீதம் – 15 (Psalms 15)

கர்த்தாவே, யார் உம்முடைய கூடாரத்தில் தங்குவான்? யார் உம்முடைய பரிசுத்த பர்வதத்தில் வாசம் பண்ணுவான்? உத்தமனாய் நடந்து, நீதியை நடப்பித்து, மனதாரச் சத்தியத்தைப் பேசுகிறவன்தானே. அவன் தன் நாவினால் புறங்கூறாமலும், தன் தோழனுக்குத் தீங்குசெய்யாமலும், தன் அயலான்மேல் சொல்லப்படும் நிந்தையான பேச்சை எடுக்காமலும் இருக்கிறான். ஆகாதவன் அவன் பார்வைக்குத் அற்பமானவன்; கர்த்தருக்குப் பயந்தவர்களையோ கனம் பண்ணுகிறான்; […]

பிறந்தார் ஆமென் பிறந்தார் | Pirandhar Amen Pirandhar | Tamil Christmas Songs | M.K.Paul

பிறந்தார் ஆமென் பிறந்தார் என் உள்ளத்தில் இன்றேசு பிறந்தார் (4) ஆமென் அல்லேலூயா (8) 1. தூதர்கள் தரிசிக்க பிறந்தார் – வான சாஸ்திரிகள் சாஷ்டாங்கமாய் பணிந்தார் (2) பாவத்தில் வாழ்வோரை மீட்க – என் உள்ளத்தில் இன்றேசு பிறந்தார் (2) 2. குஷ்டரை குணமாக்க பிறந்தார் கூன் குருடரின் நலம் காக்க பிறந்தார் (2) […]

பர்த்த லோமேயு சீகன்பால்க் – இந்த மொழிபெயர்ப்பின் குறைகள்: (Bartholomlaus Ziegenbalg) – 14

தமிழின் வேறு எந்த உரைநடை அச்சு புத்தகமும் இல்லாத்தால் இவருக்கு தெளிந்த வார்த்தைகள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை. சாதாரணமாக அவருடன் பழகின, பேசி வந்த மக்கள் பேசின தமிழையே நன்கு அறிந்திருந்தார். இலக்கியத் தமிழைப்பற்றி அவர் அதிகம் சிந்திக்கவில்லை. ஆகவே சாமானியர்கள் பயன்படுத்தும் தமிழிலேயே புத்தகத்தை வெளியிட்டார். மேலும் தமிழ் மொழி எழுத்துக்கள் இடைவெளியில்லாமலும், இரட்டை கொம்போ, […]

அரசனைக் காணமலிருப்போமோ | Arasanai Kaanamaliruppomo | Christmas Song | M. K. Paul

அரசனைக் காணமலிருப்போமோ? – நமது ஆயுளை வீணாகக் கழிப்போமோ? பரம்பரை ஞானத்தைப் பழிப்போமோ? – யூதர் பாடனு பவங்களை ஒழிப்போமோ? – யூத 1. யாக்கோபிலோர் வெள்ளி உதிக்குமென்றே, – இஸ்ரேல் ராஜ செங்கோலெங்கும் கதிக்குமென்றே, ஆக்கமிழந்து மறுவாக்குரைத்த பாலாம் தீர்க்கன் மொழிபொய்யாத பாக்கியமே! – யூத — அரசனை 2. தேசோ மயத்தாரகை தோன்றுது […]

மெய்யான ஒளி

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. ஆண்டவராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே  சாரோனின் ரோஜா ஊழியத்தின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்கமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்றைக்கும் தியானிக்க போகின்ற வேதப்பகுதி யோவான் 1:1-15 வரை  1.ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது, அந்த வார்த்தை தேவனிடத்திலிருந்தது, அந்த வார்த்தை வனாயிருந்தது. 2. அவர் ஆதியிலே தேவனோடிருந்தார். 3. சகலமும் அவர் மூலமாய் […]