யார் அந்த நீதிமான் ?

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக. உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகள் மூலம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இன்றைக்கு சங்கீதம் 92:1-15 வரையிலான வசனங்களை தியானிப்போம். இவைகளில் மூன்று காரியங்களை பார்க்கப்போகிறோம். சங்கீதம் 92: 12 நீதிமான் பனையைப்போல் செழித்து, லீபனோனிலுள்ள கேதுருவைப்போல் வளருவான். 1.         நீதிமானை பற்றி பார்க்க போகிறோம் […]

யார் இவர்? #4 – Yaar Ivar? #4 | வில்லியம் கேரி (இருளிலே தீபம்) – William Carey (Candle in the Dark)

Script & Narration : Sam Solomon Prabu SD Content. : Miriam Elizabeth Editing. : Samson Socrates SD (Sharon Media) Image & Video : Pixabay வில்லியம் கேரி (William Carey) (ஆகஸ்ட் 17, 1761 – ஜூன் 9, 1834) ஆங்கில புரட்டஸ்தாந்து, பப்திஸ்த சபையின் மிஷனரியாக […]

உந்தன் சித்தம் என்னிலே | Unthan Sitham Ennilae | Tamil Christian Song | Rev. G. Thomas Devanandham

உந்தன் சித்தம் என்னிலே எந்தன் இஷ்டமும் அதுவே என்றும் உம்முன்பில் நிற்க (என் கலங்கம் நீக்கிடும்) நித்திய நாட்களிலே காரிருள் தாழ்வினிலே நான் நடந்து செல்கையில் – 2 வசனமாம் வெளிச்சமாய் அருகினில் நடந்திடும் அற்புதர் இயேசுவன்றோ – 2 வாழ்க்கையின் மேடுகளில் தளர்ந்து நான் தயங்குகையில் – 2 கைகள் பிடித்தெந்தன் கால்கள் வழுவிடாதென்னை […]

பயப்படாதிருங்கள் | Pr. B. E. Samuel

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இம்மாத இதழின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகள் மூலம் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம். இன்றைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்தெழுந்த நாளின் நற்செய்தியை அவர் உயிர்த்தெழுந்த பிறகு சொல்லிய சில வார்த்தைகளை நான் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து […]

உயிர்த்தாரே உயிர்த்தாரே | Uyirthaarae Uyirthaarae | Tamil Christian Songs | Pr.G.Thomas Devanandham

உயிர்த்தரே உயிர்த்தரே உன்னதர் இயேசு உயிர்த்தாரே – 2 சாவினை வென்று உயிர்த்தாரே சாத்தானை ஜெயித்து உயிர்த்தாரே – 2 1. கல்லறை திறந்திட உயிர்த்தாரே காவலர் நடுங்கிட உயிர்த்தாரே – 2 நீதிமானாய் நம்மை மாற்ற நீதியின் தேவன் உயிர்த்தாரே – 2 2. மரித்த இயேசு உயிர்த்தாரே மரியாள் கண்டிட உயிர்த்தாரே – […]