பைபிள் எழுத்தாளர்கள்

01.     ஆதியாகமம்: மோசே 02.     யாத்திராகமம்: மோசே 03.     லேவியராகமம்: மோசே 04.     எண்னாகமம்: மோசே 05.     உபாகமம்: மோசே 06.     யோசுவா: யோசுவா 07.     நீதிபதிகள்: சாமுவேல் 08.     ரூத்: சாமுவேல் 09.  1 சாமுவேல்: சாமுவேல்; காத்; நாதன் 10.  2 சாமுவேல்: காத்; நாதன் 11.  1 இராஜாக்கள்: எரேமியா 12.  […]

Tamil Christian Songs Lyrics | App Guide

Kirusthuva Paadalgal (aka “தமிழ் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்”) app is an offline electronic version of Tamil Christian songs lyrics. Features:- Offline Tamil Christian Songs Book 10650 Total songs 10650 Tamil Songs 69 Albums 77 Artists 31 Categories 2578 Video Songs 81 Karaoke […]

மீனும் கிறிஸ்தவமும்

மீன் என்பதற்கான கிரேக்க வார்த்தை I-CH-TH-U-S இக்தூஸ் என்பதாகும். முதல் நூற்றாண்டு கிறிஸ்தவர்களுக்கு பயங்கரமான பாடுகள் இருத்தன. கிறிஸ்தவர்கள் என்று பகிரங்கமாக வெளியே சொல்ல முடியாத நிலை. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில்  ஒருவருக்கொருவர் தங்களை கிறிஸ்தவர் என்று அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளும் வண்ணம் கடற்கரையோரம் நின்று கொண்டு பாதி மீனை வரைந்து வைத்து ஒளிந்து கொள்வார்கள். மீதி படத்தை […]

இந்து மத வேதங்கள் – 2

1008 மந்திரங்கள் சிலவற்றை மொழிபெயர்த்து கீழே தொகுத்துள்ளோம்: ஓம் ஸ்ரீ தரித்திர நாராய நமஹ ஏழைக் கோலத்தில் மனிதனாய் உலகத்தில் வெளிப்பட்ட் தேவனே உம்மை போற்றுகிறேன் (லூக்கா 2:7) ஓம் ஸ்ரீ கன்னி சுத்தாய நமஹ கன்னியின் வயிற்றில் பிறந்தவரே உம்மை போற்றுகிறேன். (ஏசாயா 7:14, மத்1:18,19,23 ) ஓம் ஸ்ரீ பிரம்ம புத்ராய நமஹ […]

இந்து மத வேதங்கள் – 1

இந்து மத வேதங்கள் நான்கு (04) அவை ரிக் வேதம். யசுர் வேதம் சாம வேதம் அதர்வண வேதம் யாரை பற்றி பேசுகிறது ? நாம் இப்போது வணங்குகிற எந்த ஒரு தெய்வத்தின் பெயராே, அவதாரங்களாே இந்து வேதங்களில் காணப்பட இல்லையே!! நாம் அறியாத எம்மதத்தின் இல உண்மைகள். முடிவுவரை வாசியுங்கள். 1. யோகசுத்தர 1:27 […]

சமஸ்கிருத சுலோகத்தின் தமிழாக்கம்

சமஸ்கிருத சுலோகங்களையும் அவற்றின் தமிழாக்கத்தையும் கீழே தருகிறேன். நீங்களும் வாசித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 1.   மூல மந்திரம் ஓம் பிரம்மபுத்திராய நமக! விளக்கம் – பிதாவின் (பிரம்மா) குமாரனாகிய (புத்திராய்) இயேசுவே உம்மை வணங்குகிறேன். (நமக) (யேவான் 3.16) 2.   இயேசுவின் பிறப்பு ஓம் கன்னிசுத்தாய நமக! விளக்கம்- கன்னியின் வயிற்றில் பிறந்தவரே, உம்மை வணங்குகிறேன். […]