அன்பிலே நடந்துக்கொள்ளுங்கள் | Pastor B. E. Samuel | APA Church

அன்பிலே நடந்துக்கொள்ளுங்கள் Pastor : B. E. SamuelChurch : APA-CHURCHEvery Sunday 09:30 am to 12:30 pmEvery Friday 10:00 am to 01:00 pmPlace: MamandurWebsite : apamission.org Donations:UPI : [email protected]://apamission.org/donation.php (Bank details)https://pages.razorpay.com/pl_DBMi92SDRy8qVf/view Tamil Christian Literature:https://sharoninroja.org/ Free Keyboard Styles and Tones: (Yamaha and Roland)https://apamission.org/keyboard-tones.php […]

சகோதரரே, இஸ்ரவேலர் இரட்சிக்கப்படவேண்டும் | Pastor B. E. Samuel | APA Church

View Post இஸ்ரவேலர் இரட்சிக்கப்படவேண்டும் Pastor : B. E. SamuelChurch : APA-CHURCHEvery Sunday 09:30 am to 12:30 pmEvery Friday 10:00 am to 01:00 pmPlace: MamandurWebsite : apamission.org Donations:UPI : [email protected]://apamission.org/donation.php (Bank details)https://pages.razorpay.com/pl_DBMi92SDRy8qVf/view Tamil Christian Literature:https://sharoninroja.org/ Free Keyboard Styles and Tones: (Yamaha […]

பரிபூரண சித்தம் | Pastor B.E. Samuel | Good Friday | APA Church

பரிபூரண சித்தம் Pastor : B. E. SamuelChurch : APA-CHURCHEvery Sunday 09:30 am to 12:30 pmEvery Friday 10:00 am to 01:00 pmPlace: MamandurWebsite : apamission.org Donations:UPI : [email protected]://apamission.org/donation.php (Bank details)https://pages.razorpay.com/pl_DBMi92SDRy8qVf/view Tamil Christian Literature:https://sharoninroja.org/ Free Keyboard Styles and Tones: (Yamaha and Roland)https://apamission.org/keyboard-tones.php […]