சங்கீதம் – 28 (Psalms 28)

1.என் கன்மலையாகிய கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கிக் கூப்பிடுகிறேன்; நீர் கேளாதவர்போல மவுனமாயிராதேயும்; நீர் மவுனமாயிருந்தால் நான் குழியில் இறங்குகிறவர்களுக்கு ஒப்பாவேன்.2.நான் உம்மை நோக்கிச் சத்தமிட்டு, உம்முடைய மகா பரிசுத்த சந்நிதிக்கு நேராகக் கையெடுக்கையில், என் விண்ணப்பங்களின் சத்தத்தைக் கேட்டருளும்.3.அயலானுக்குச் சமாதான வாழ்த்துதலைச் சொல்லியும், தங்கள் இருதங்களில் பொல்லாப்பை வைத்திருக்கிற துன்மார்க்கரோடும் அக்கிரமக்காரரோடும் என்னை வாரிக்கொள்ளாதேயும்.4.அவர்களுடைய கிரியைகளுக்கும் […]

யொகான் பிலிப் பப்ரிஷியஸ் ஐயர். ( Johann Phillip Fabricius ) – 9

கல்லறை: மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் இருந்த ஆலயக் கட்டிடத்தை SPCK மற்றும் ஆங்கிலேய அரசாங்கமும் இணைநந்து இடித்து விட்டு அந்த இடத்தில் ஒரு புதிய ஆலயத்தை 1828ஆம் ஆண்டு கட்டி முடித்து. 1842ஆம் ஆண்டில் ஆலயப் பிரதிருஷ்டை செய்தனர். இதனால் ஆலயக் கல்லயைத் தோட்டத்தில் இருந்த அனைத்துக் கல்லறைகளையும் பழுதுபார்த்து புதுப்பித்தனர். இப்படி புதுப்பிக்கப்பட்ட கல்லறைகளில் […]

நீங்கள் நிர்மூலமாகவில்லை | Rev. B.E. Samuel | Happy New Year – 2021

கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளே உங்கள் யாவருக்கும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு முழுவதும் நம்மை கண்மணிபோல் காப்பாற்றி உலகத்திலுள்ள எல்லா உபத்திரவங்கள், போராட்டங்கள், கஷ்டங்கள், நஷ்டங்கள், வியாதிகள், பெலவினங்கள் இன்னும் அநேக காரியங்களை கடந்து இந்த 2022 ஆம் ஆண்டை காணும்படியாக தேவன் கிருபை செய்திருக்கிறார். […]