சமஸ்கிருத சுலோகத்தின் தமிழாக்கம்

சமஸ்கிருத சுலோகங்களையும் அவற்றின் தமிழாக்கத்தையும் கீழே தருகிறேன். நீங்களும் வாசித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 1.   மூல மந்திரம் ஓம் பிரம்மபுத்திராய நமக! விளக்கம் – பிதாவின் (பிரம்மா) குமாரனாகிய (புத்திராய்) இயேசுவே உம்மை வணங்குகிறேன். (நமக) (யேவான் 3.16) 2.   இயேசுவின் பிறப்பு ஓம் கன்னிசுத்தாய நமக! விளக்கம்- கன்னியின் வயிற்றில் பிறந்தவரே, உம்மை வணங்குகிறேன். […]

அகசியா (Ahaziah)

(கர்த்தரின் தாபரிப்பு) 1. இஸ்ரவேலின் எட்டாம் இராஜா. இவன் ஆகாப், யோசபேல் என்பவர்களின் மகன். இரண்டு வருஷம் இராஜாவாயிருக்கையில் பாகாலைச் சேவித்து, கர்த்தருக்குக்கோபமூட்டினான் (1.இராஜா.22:51-53, 2.இராஜா.1:2-4). மோவாபியர் இவனுக்கு விரோதமாகக் கலகம் பண்ணினார்கள் (2. இராஜா .1:1). இவன் யோசபாத்தோடு தோழமை கொண்டு கப்பல்கள் செய்ததில் நஷ்டப்பட்டான் (2.நாளா.20:35-36). இவன் மேல் வீட்டிலிருந்து விழுந்து வியாதிப்பட்டிருக்கையில், […]

போர்ச்சுக்கீசியின் வருகை

1. போர்ச்சுக்கீசியின் வருகை: போர்ச்சுக்கல் நாட்டைச் சேர்ந்த வாஸ்கோடகாமா என்பவர் புகழ்பெற்ற மாலுமிகளில் ஒருவர் . இவர் அநேக நாடுகளுக்கு கடல் மார்க்கமாய் கடந்துவந்து கி . பி 1498ல் மே மாதம் கேரளாவிலுள்ள கள்ளிக்கோட்டைக்கு போர்ச்சுகீசிரை கொண்டுவந்து சேர்ந்தார். கி . பி . 1510ல் இவர்கள் கோவாவையும் , பிறகு சென்னைக்கு அருகில் […]

ஞானம் உள்ளவனாக இரு |Bro. S.D.Sam Solomon Prabu

கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. மீண்டும் இம்மாத இதழின் மூலமாய் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இன்று நாம் தியானிக்கபோகிற வேத வார்த்தை என்னவென்றால், (எபேசியர் 5:15) ஆனபடியினாலே, நீங்கள் ஞானமற்றவர்களைப்போல நடவாமல், ஞானமுள்ளவர்களைப்போலக் கவனமாய் நடந்துகொள்ளப்பார்த்து, பிரியமானவர்களே, இந்த வசனம் ஆங்கில வேதாகமத்தில் “BE VERY CAREFUL” என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதை அப்படியே […]