கிறிஸ்துவின் அடைகலத்தில் | Kiristhuvin Adaikalathil | Tamil Christian Songs | Emil Jebasingh Ayya


கிறிஸ்துவின் அடைகலத்தில்
சிலுவையின் மா நிழலில்
கன்மலை வெடிப்பதனில்
புகலிடம் கண்டு கொண்டேன்

இரட்சிப்பின் கீதங்களும்
மகிழ்ச்சியின் சப்தங்களும்
கார் மேக இருட்டினில்
தீபமாய் இலங்கிடும்
கர்த்தரால் இசை வளரும் – நான்

தேவனின் ராஜ்ஜியத்தை
திசையெங்கும் விரிவாக்கிடும்
ஆசையில் ஜெபித்திடும்
அதற்கென்றே வாழ்ந்திடும்
யாருக்கும் கலக்கமில்லை – நான்

பொல்லோனின் பொறாமைகளும்
மறைவான சதி பலவும்
வல்லோனின் கரத்தினில்
வரைபடமாயுள்ள
யாரையும் அணுகாது – நான்

Online Christian SongBook: கிறிஸ்துவின் அடைகலத்தில்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *