கல் நெஞ்சமே| Kal Nenjamae | Tamil Christian Songs | Rev. PJM. Stephen Raj


கல் நெஞ்சமே கல் நெஞ்சமே
கல்வாரி அன்பை நீ மறந்தாயோ
கல்லுக்குள்ளேயும் ஈரம் இருக்கு
உனக்குள் தேவன் தந்த ஜீவன் இருக்கு
உன் நெஞ்சில் ஈரம் இல்லையே
உன் நேசரை மறப்பதில் நியாயமில்லையே

ஊரும் இல்லை உறவும் இல்லை
உனக்கொரு சொந்தங்கள் இல்லை
உலகமும் உன்னை வெறுத்திடும் வேளை
உன்னைத் தேடி இயேசு வந்தார் தன்
ரத்தத்தால் உன்னை தன் சொந்தமென்றார்

நிந்தைகள் உன்னை நெருங்கிடும் போது
நிம்மதி இல்லாமல் அலைந்தாய் நேசரின்
பாதம் தஞ்சம் என்றாய் இயேசு
உன்னை தேற்றி நின்றார் தன்
ஜீவனை உனக்காக தியாகம் செய்தார்

நியாயங்கள் இல்லா உலகினில் உனக்கு
நீதியின் சூரியன் இயேசு
நினைத்திடு அவர் செய்த நன்மைகளை
நித்தமும் காத்திடுவார்
இயேசுவில் நிலைத்திடுவாய்
உன் நெஞ்சத்தில் இயேசுவை
நினைத்துயிருப்பாய்

Online Songbook : கல் நெஞ்சமே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *