என்னேசுவே | En Yesuvae | Tamil Christian Songs | Rev. B. E. Samuel


என்னேசுவே என் பொன்னேசுவே
ஏதேனில் ஆதிமணம் தந்த இயேசுவே (2)

உன்னத தேவன் நீர் உண்மையான தேவன்
உலகுக்கு தன்னை அர்ப்பணித்த தேவன்
ஆமென் அல்லேலூயா (4)
அன்புமிக்க அண்ணல் இயேசு அவர் பெயரே

சபையினில் உம்மை சாட்சியாக சொல்ல
சத்திய ஆவி என்னில் தந்த தேவன்
ஆமென் அல்லேலூயா (4)
அன்பரின் நாமம் அதிசயமே

கொல்கதா மீது கோரக்காட்சியாக
சிலுவையில் தொங்கி சீர்வாழ்வு தந்தீர்
ஆமென் அல்லேலூயா (4)
அன்பரின் தியாகம் உண்மையிதே

மங்களமான மணவாளன்னேசு
மங்களமான மணவாட்டியென்னை
ஆமென் அல்லேலூயா (4)
முப்பிரி நூலினால் இணைத்தாரே

online songbook : என்னேசுவே என் பொன்னேசுவே

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *