உம்மைத் தவிர வேறொரு | Ummai Thavira Veroru | Tamil Christian Songs | Rev. G. Thomas Devanandham


உம்மைத் தவிர வேறு ஒரு கன்மலை
இப்பூவினில் இல்லையே (2) இயேசுவே

கவலைகள் போக்க கண்ணீர் துடைக்க
வேறு ஒரு கரம் இல்லையே-2
காயப்பட்ட கரத்தினால் கண்ணீரை துடைக்கும்
கர்த்தர் இயேசு கரம் அல்லவா-2

தீராத நோய்களை தீர்திட வல்ல
ஒளஷதம் வேறு இல்லையே-2
உமது இரத்தமே நோய்களை குணமாக்கும்
மாறாத ஒளஷதமே என் இயேசுவே-2

எங்கே ஒடுவேன் யாரிடம் செல்லுவேன்
யார் என்னை ஆதரிப்பார்-2
விசாரித்து காக்கும் போஷித்து நடத்ததும்
கல்வாரி அன்பல்லவோ என் இயேசுவே-2

Online Christian SongBook : உம்மைத் தவிர

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *