அல்லேலுயா, நான் பாடி மகிழ்வேன் | Hallelujah, Naan Paadi Magizhven | Tamil Christian Songs


அல்லேலுயா நான் பாடி மகிழ்வேன்
அல்லல்கள் யாவும் அகன்றிடுமே – 2
தொல்லைகள் யாவும் தொலைந்திடுமே
துயரங்கள் யாவும் மறைந்திடுமே – 2

சோதனை வாழ்வினை சூழ்ந்திடும் நேரம்
சோர்ந்திடேன் என்றும் இயேசு என்னோடே – 2
வென்றிடுவார் ஜெயம் தந்திடுவார் ஜெயம்
உடன் நானும் வாழ்ந்திடுவேன் – 2

காரிருள் பாதையை மூடிடும் போது
கலங்கிடேன் என்றும் இயேசு என்னோடு – 2
கண்டிடுவார் ஒளி தந்திடுவார்
கர்த்தர் உடன் நானும் நடந்திடுவேன் – 2

அலைகள் என் படகை அமிழ்ர்த்திடும் வேளை
அஞ்சிடேன் என்றும் இயேசு என்னோடு – 2
அதட்டிடுவார் அதை அமர்த்திடுவார்
அக்கரையை நானும் அடைந்திடுவேன் – 2

online songbook : அல்லேலுயா நான் பாடி மகிழ்வேன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *