அப்பா இயேசப்பா | Appa Yesappa | Tamil Christian Songs | Rev. PJM. Stephen Raj


அப்பா இயேசப்பா
உம்மைத்தான் நேசிக்கிறேன் இயேசப்பா – நான்
உம்மைத்தான் நேசிக்கிறேன் இயேசப்பா

கல்வாரி மேட்டினிலே
எனக்காக கதறினிரே
எனக்காக கதறினிரே ஐயா -2

பலியாகி என்னை மீட்டீரே
மறப்பேனோ உம்மை என் வாழ்விலே
மறப்பேனோ உம்மை என் வாழ்விலே ஐயா -2

வாரும் ஐயா சீக்கிரமாக
காத்திருக்கிறேன் நான் உமக்காகத்தான்
காத்திருக்கிறேன் நான் உமக்காகத்தான் ஐயா -2

online songbook : அப்பா இயேசப்பா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *